Gör dina egna flugor

Flugor inom flugfisket

Den som har några år på nacken inom flugfiske gör gärna sina egna flugor. Färdiga flugor fungerar lika väl, men upplevelsen blir annorlunda när en egengjord fluga fångar fisken. På något sätt ger det en känsla av att cirkeln är sluten. Dock är det inte en helt enkel sak att göra sin egen fluga och det finns ingen given guide hur man gör. Antalet flugor är helt enkelt för stort för att en generell guide ska kunna göras.

Det finns olika kategorier av flugor och under dem finns det ytterligare kategorier. Innan du börjar göra din egen fluga ska du därför fundera över vilken fluga du behöver, hur du tänkt fiska och vad du hoppas fånga. När du kommit fram till det kan du också ta beslut om vilken fluga du ska göra. Man brukar vanligen dela in flugorna i följande kategorier – torrfluga, streamer, våtfluga, nymf, spider, flymf och tubfluga. De har olika egenskaper. Torrflugan flyter exempelvis på vattenytan och imiterar således sländor, men också landinsekter som av olika orsaker landat på vattenytan. En våtfluga ska istället efterlikna en insekt som blivit dränkt, exempelvis ett fiskyngel.

Om du vill göra en CDC & Elk behöver du en krok (12-18), Powersilk-tråd eller 8/10 bindtråd, naturgrå CDC samt Elk- eller råddjurshår. Första steget är att med några lösa trådvarv linda runt fjäderns rotända. När du gjort det ska du dra i rotändan tills fjäderspetsarna, och inget annat, sticker ut framför bindtrådsvarven. Nästa steg är att säkra fjädern, vilket du gör med ganska hårda lindade trådvarv – de måste vara under och över fjäderfibrerna. Om du klarat av det utan bekymmer ska du hålla i rotändan och sedan linda fjädern så att en tät kropp skapas som täcker ungefär ¾ av krokskaftet. Därefter fäster du fjädern och klipper bort vad som blivit över. Nu har du kommit halvvägs och gjort grunden. Nu ska du dra ihop de CDC-fibrer som sticker ut och försöka fixera dem som en vinge ovanpå kroppen, vilket du gör med hjälp av bindtråden. Fäst sedan lite av Elk- eller rådjurshåret framför kroppen ovanpå krokskaftet. Hårspetsarna ska sticka ut bakom krokböjen. Avslutningsvis ska du klippa av hårens rotändar, det vill säga bakom krokögat, och knyt ihop med en whipfinishknut. Du får gärna klippa av de CDC-fibrer du tycker sticker ut för långt.

flugor